חנות לסיגריות אלקטרוניות – כל מה שעסק מצליח צריך לדעת

חנות לסיגריות אלקטרוניות

כל חנות הפועלת בישראל (ובכלל) צריכה להפיק חשבוניות מס עבור השירותים שהיא מספקת. חשבוניות מס מופקות על ידי נותן השירות ונמסרות אל מקבל השירות. למרות שהעניין נראה מובן וברור, ישנם רבים שאינם מודעים לפרוצדורה הכרוכה בניהול עסק, ובכלל זה חנות לסיגריות אלקטרוניות. בפסקאות הקרובות נבחן את המוצרים הפיננסיים אותם כל בעל עסק מצליח חייב להכיר.

ניהול פיננסי

אף על פי כן, הרי תכליתו של כל עסק היא השאת הרווחים של הבעלים שלו. לכן, כל עסק נדרש לשיטות לניהול הפיננסי השוטף של העסק. כמו כל נותן שירות, על מנת לנהל את העסק יש צורך בהנפקה של מסמך המוכיח כי התבצעה עסקה. ללא מסמך כזה לא ניתן יהיה לשלוט בהוצאות ובהכנסות של העסק. מעבר לכך, אי דיווח על הכנסות הוא עבירה פלילית כך שכמובן שלא נרצה לעשות זאת.

 

חשבוניות מס

אותו מסמך המוכיח את קיומה של העסקה מכונה "חשבונית מס". זהו המסמך המוכיח את התקיימות העסקה. גם מי שאינו בעל עסק בישראל מכיר זאת מן העבר השני, של הצד מקבל החשבונית. למעשה, חשבונית המס היא דרישת תשלום אותה מוציא בעל העסק ללקוח. זוהי מהותה. באמצעות הוכחה זו יוכלו הצדדים, הן נותן השירות והן מקבל השירות, לבצע את ההתאמות הנכונות מול מערכות המס השונות. את חשבונית המס מוציאים בכל עסקה שנעשית תחת העסק ועבור העסק.

 

החזר מע"מ

מבחינת בעל העסק, הוצאת החשבונית, מעבר לחובה החוקית שחלה עליה, משמשת ככלי לביצוע החזרי מס ערך מוסף (מע"מ) מרשויות המס. המשמעות של החזר המע"מ הוא הכרה בהוצאות אשר היו דרושות לעסק לשם ביצוע העבודה והשירות. כלומר, אלו הוצאות מחויבות המציאות עליהן אין תשלום מע"מ.

 

מה הם התנאים?

כל חשבונית מס צריכה להכיל את הפרטים הבאים: פרטי בעל העסק, מספר עוסק מורשה, פרטי הלקוח, מספר סידורי של החשבונית, טיב העסקה, סכום התשלום. כל אלו הם פרטים הכרחיים לשם הוכחת קיומה של עסקה.

 

חשבוניות דיגיטליות

בעבר התרגלנו שכל בעל עסק מחזיק "פנקס חשבוניות" שבו הוא היה כותב את כל העסקאות המבוצעות במסגרת העסק. עם זאת, כיום, עיקר שירות הוצאת חשבוניות מתבצע באמצעים דיגיטליים. הנפקה של חשבוניות באמצעים דיגיטליים היא בהחלט פשוטה יותר מרישום ותיוק ידני של חשבוניות פיזיות. הנפקה של חשבונית דיגיטלית, אשר כמובן מוכרת על ידי רשויות המס מסייעת לניהול מהיר יותר, נוח יותר, וללא צורך בתיוק מסורבל. בנוסף, החשבוניות יכולות לעבור ישר לרואה החשבון שלך.

 

לסיכום

חנות לסיגריות אלקטרוניות אינה נבדלת בשיטת הניהול שלה מכל עסק אחר. היא נדרשת לתוכנית עסקית, להגדרת מטרות ויעדים אשר מהם ייגזרו הפעולות האופרטיביות של ניהול העסק, והיא זקוקה לניהול פיננסי. הניהול הפיננסי מבוצע באמצעות הנפקה של חשבוניות מס. כיום, הנפקה זו מתבצעת באמצעים דיגיטליים בעיקרה. לכן, אל תזניחו את ניהול העסק שלכם ועשו זו כשורה מפני שזוהי חובתכם החוקית.

נגישות